Νέα-Ανακοινώσεις-Δελτία-Άρθρα-Επικαιρότητα

Δελτίο Τύπου της 17ης Ιουλίου 2018 ΘΕΜΑ: Παραίτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας και των βουλευτών όλων των κομμάτων

Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΛΛΑΣ (ανεξάρτητη, ακομάτιστη, πατριωτική, κίνηση πολιτών) συμπληρώνοντας έναν μήνα διαρκούς συγκέντρωσης καθημερινά, ώρες 20:00 έως 24:00, στην Ηρώδου Αττικού (Προεδρικό Μέγαρο) με αίτημα:
• Να.. π α ρ α ι τ η θ ε ί.. ο.. Π ρ ό ε δ ρ ο ς.. της.. Δ η μ ο κ ρ α τα ί α ς.. κ. Προκόπης Παυλόπουλος.
Συνεκτιμώντας τις επώδυνες συνέπειες εφαρμογής της επαίσχυντης Συμφωνίας των Πρεσπών του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κοτζιά -άνευ οποιασδήποτε εξουσιοδότησης- με τους Σκοπιανούς , συμπληρώνουμε το παραπάνω αίτημά μας και ζητάμε:
• Να.. π α ρ α ι τ η θ ο ύ ν.. οι.. β ο υ λ ε υ τ έ ς.. όλων των κομμάτων, οι οποίοι κατά δήλωσή τους έχουν
αντίρρηση κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών και οι.. ε π ι λ α χ ό ν τ ες.. υ π ο ψ ή φ ι ο ι, να δεσμευτούν, να μην αντικαταστήσουν τους παραιτηθέντες.
Με την διαζευκτική ή σωρευτική υλοποίηση των παραπάνω, θα
ανακύψει σοβαρότατο πολιτικό ζήτημα, θα δρομολογηθούν εκλογές και οι εξελίξεις θα τροχοπεδήσουν/αναστείλουν/ακυρώσουν την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών
Α λ λ ι ώ ς.. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι βουλευτές είναι.. σ υ ν έ ν ο χ ο ι.. στην κατά την άποψή μας αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική, παράνομη, ετεροβαρή, προσβλητική και καταστροφική για την Μακεδονία και τον Ελληνισμό Συμφωνία.
Με την Συμφωνία των Πρεσπών, περιφρονείται η εντολή της συντριπτικής πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού και του Ελληνικού Έθνους, που με βάση τις.. δ η μ ο σ κ ο π ή σ ε ι ς.. σε.. π ο σ ο σ τ ό.. πάνω από 80% (που εν μέρει ομολογεί, ο ίδιος κ. Κοτζιάς) και τα μαζικά.. σ υ λ λ α λ η τ ή ρ ι α.. σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού, διαδηλώνει και δηλώνει την αντίθεσή του για την αντιμακεδονική-ανθελληνική Συμφωνία, που αναγνωρίζει τα Σκόπια εμμέσως ως «Μακεδονία», με εθνότητα και γλώσσα «Μακεδονική»!
Κατά συνέπεια.. κ α τ α λ ύ ε τ α ι.. το θεμέλιο άρθρο 1 του Συντάγματος, που επιτάσσει: α) ως πολίτευμα την Κοινοβουλευτική Δημοκρατία», β) ως θεμέλιο του δημοκρατικού πολιτεύματος την λαϊκή κυριαρχία, γ) ότι, όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους.
Και άρα πρέπει να.. ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί.. το.. ά ρ θ ρ ο.. 120 παρ. 4: «Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσον εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με την βία.»
Για τους παραπάνω λόγους κάνουμε.. Ε Κ Κ Λ Η Σ Η.. στους Έλληνες της Επικράτειας και της Ομογένειας και στους Φιλέλληνες απανταχού της υφηλίου, να στηρίξουν τις.. π α τ ρ ι ω τ ι κ έ ς.. δ ρ ά σ ε ι ς.. και τα.. π ρ ο τ ά γ μ α τ α.. της ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΛΛΑΣ:
• Να κοινοποιούν, προωθούν, αναρτούν, γνωστοποιούν το παρόν Δελτίο σε ιστολόγια, σε ιστοσελίδες και σε λογαριασμούς τους στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.
• Τηλεφωνούν στην Γραμματεία της Προεδρίας της Δημοκρατίας στο αρ. 210 72 83 111 ή +30 210 72 83 111 (από το εξωτερικό), ζητώντας την παραίτηση του ΠτΔ .
• Τηλεφωνούν, αποστέλλουν emails στους βουλευτές (οι αρ. τηλ. και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους βρίσκονται στο διαδίκτυο), ζητώντας να παραιτηθούν.
Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ