Νέα-Ανακοινώσεις-Δελτία-Άρθρα-Επικαιρότητα

33η νύχτα στην Ηρώδου συζητάμε με πολίτες για την κλιμάκωση του αγώνα33η Νύχτα και συζητάμε με πολίτες, με τον συνθέτη Alexandros Hahalis, τον  πρέσβη Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο και την Τάνυα... Γεριτσίδου, ψυχοπαιδαγωγός, κοινωνική ερευνήτρια.