Νέα-Ανακοινώσεις-Δελτία-Άρθρα-Επικαιρότητα

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ: Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

«Ο γυναικείος πληθυσμός ακόμη και αν θέλει δεν μπορεί από φυσική άποψη να τεκνοποιήσει αφεαυτού και δεύτερον, ο διαχωρισμός του ανδρικού από το γυναικείο φύλλο όταν μιλάμε για εθνική επιβίωση αποτελεί φεμινιστικό λάθος αλλά και κοινωνική διαστροφή.

Η τεκνογονία προϋποθέτει την αγαπητική συμβίωση ανδρός και γυναικός με διαφορετικούς μεν αλλά αλληλοσυμπληρούμενους ρόλους. Από την ίδια την φύση των πραγμάτων η γυναίκα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης , της λοχίας και της ανατροφής των παιδιών χρειάζεται την προστασία και υποστήριξη του ανδρός. Δυστυχώς σήμερα οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες δεν επιτρέπουν στον άνδρα να αναλάβει από μόνος του αυτές τις υποχρεώσεις μάλιστα δε, σε ένα απαιτητικό επίπεδο ζωής που επιβάλει η καταναλωτική προπαγάνδα, πράγμα που αναγκάζει τις γυναίκες να βγουν στην αγορά εργασίας.

Συνέπεια αυτού είναι η αναζήτηση εκ μέρους των γυναικών επαγγελματικής καριέρας που αρχικά θέτει την τεκνοποιία σε δεύτερη μοίρα και συγχρόνως αυξάνει την οικονομική της ανεξαρτησία και τις καταναλωτικές της απαιτήσεις μειώνοντας έτι περαιτέρω την ικανότητα του ανδρός να ανταπεξέλθει μόνος του στις νέες ανάγκες και του αφαιρεί τον εκ φύσεως δοθέντα κυρίαρχο ρόλο του. Βέβαια στα πλαίσια αυτού του ρόλου έχει την υποχρέωση να αγαπά την γυναίκα του και να θέτει την ζωή του υπέρ αυτής. Δυστυχώς ο ρόλος αυτός έχει αποδυναμωθεί όχι μόνο από τις οικονομικές συνθήκες αλλά και από το φεμινιστικό κίνημα το οποίο αντί να υπερασπίζεται την θέση της γυναίκας υπό την αγαπητική προστασία του ανδρός, που της επιτρέπει την απρόσκοπτη τεκνοποιία, την αναγκάζει σε ανταγωνιστικότητα με τον άνδρα αντί να καταγγέλλει ανάρμοστες συμπεριφορές από ηθικά ανάξιους άνδρες. Τελικά έχει συμβεί αυτό που λέγεται με αρχαϊζουσα γλώσσα ότι δηλαδή οι άνδρες γυναίκες γεγόνασι. Πολλοί σύγχρονοι νέοι άνδρες έχουν χάσει την αυτοπεποίθηση τους να αναλάβουν τις υποχρεώσεις μιας οικογένειας καπηλευόμενοι και την σεξουαλική απελευθέρωση των γυναικών ενώ οι γυναίκες πλέον είναι περισσότερο αναγκασμένες να ζουν εξ εαυτών και όταν καταφέρουν να παντρευτούν, σε ηλικία που πολλές φορές φθάνει και τα σαράντα, δεν μπορούν πλέον να τεκνοποιήσουν ή και αν το κάνουν με ιατρική υποστήριξη περιορίζονται σε ένα ή το πολύ δύο παιδιά ενώ η πληθυσμιακή επιβίωση απαιτεί τρία τουλάχιστον παιδιά από τις έγγαμες.

Το πρόβλημα μας επομένως δεν είναι ο γυναικείος πληθυσμός ούτε και ο ανδρικός αλλά η συμβίωση τους διότι μόνο μαζί συνιστούν το έθνος μας. Η υπάρχουσα μέχρι τώρα παράδοση, τα οικογενειακά έθιμα και η παιδεία, που καλλιεργούσε τις αρετές, την αυτοθυσία, την αγάπη και την λιτότητα, συντηρούσαν την συμβίωση ανδρός και γυναικός. Σήμερα δυστυχώς όλα αυτά έχουν απεμποληθεί από τον αμοραλισμό και την μηδενιστική αντεθνική παιδεία των σύγχρονων «προοδευτικών» δυνάμεων και αυτά πρέπει να αντιπαλέψουμε για να λύσουμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας»

Ηλίας Σταμπολιάδης
Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων, Μεταλλουργός ​
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης