Νέα-Ανακοινώσεις-Δελτία-Άρθρα-Επικαιρότητα

Κατηγορω τους προδότες με μάρτυρα το Σύνταγμα

του Αριστου Γεμελιάρη
Η Συμφωνία των Πρεσπων ειναι μια παράνομη πράξη και προδοσία που πρέπει να τιμωρηθεί.. Όταν υπάρχει τέτοια αθλιότητα απο αυτός που κύρωσαν τη συμφωνία με 153 ενω κανονικά και συνταγματικά θα έπρεπε να ειναι 180, καθώς το σύνταγμα λεει.. (Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. 

Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών. ) ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ!!! ΑΡΑ 180 ! Αν υπήρχε ίχνος δημοκρατίας η ψηφοφορία έπρεπε να ειχε σταματήσει απο τα υπόλοιπα κόμματα ... διότι το σύνταγμα ΜΙΛΑΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ 180... Δείτε και διαβάστε το σύνταγμα , για να μη σας κοροϊδεύουν οι ψεύτες του παρελθόντος και του μέλλοντος .. Χάσαμε μια μάχη , αλλα δεν τελειώσαμε με ολους αυτός ! Η Αφύπνιση πρέπει να ειναι καθολική , τα στοιχειά της ενοχής τους ειναι υπαρκτά.. Γι' αυτό βιάζονται να αλλάξουν το σύνταγμα

'Αρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί)
1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.

HELLENICPARLIAMENT.GR
Κατεβάστε το Σύνταγμα της Ελλάδας σε μορφή pdf (Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27 Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Bουλής των Ελλήνων)